Thủ tướng đồng ý Học viện tạp chí và Tuyên truyền là đại học trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Học viện tạp chí và Tuyên truyền vào danh sách những trường đại học vun đắp thành trường đại học trọng tâm của màng lưới gia su hoa các hạ tầng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Học viện tạp chí và Tuyên truyền (trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia ao Chí Minh) được có mặt trên thị trường ngày 16/1/1962 theo quyết nghị số 36 NQ/TW của Ban bí thơ Trung ương Đảng cùng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở thống nhất 3 trường: Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học dân chúng.

Học viện tin báo và Tuyên truyền trở thành Đại học trọng điểm quốc gia.

Học viện tạp chí và Tuyên truyền là cở sở huấn luyện bồi dưỡng giảng sư lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tư tưởng – văn hóa, cán bộ tạp chí, biên tập viên xuất bản, cán bộ 1 số ngành khoa học hội và nhân bản khác; là cơ sở nghiên cứu công nghệ về lý luận Mác – Lênin, tử tưởng hồ Chí Minh, trục đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, lĩnh vực báo chí – truyền thông.

Học viện mang nhiệm vụ đào tạo, tẩm bổ cán bộ đương nhiệm và quy hoạch những chức danh là trưởng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên của những cơ quan thông tấn, tạp chí và truyền thông, xuất bản ở các bộ, ban, ngành nghề, đoàn thể Trung ương và thức giấc, thị thành trực thuộc Trung ương; Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng, phó trưởng ban truyền giáo cấp quận và tương đương.

cùng lúc tập huấn, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị cho những trường lý luận chính trị tỉnh giấc, tỉnh thành trực thuộc Trung ương, trung tâm bồi dưỡng chính trị của các huyện, thị, tỉnh thành thuộc tỉnh giấc, những trường tập huấn cán bộ của bộ, ban, lĩnh vực, đoàn thể Trung ương và các trường đại học, cao đẳng của hệ thống giáo dục quốc dân;

tập huấn đại học và sau đại học những chuyên ngành thuộc ngành nghề tư tưởng – văn hóa, lý luận chính trị, tin báo – truyền thông, xuất bản và 1 số kỹ thuậtthị trấn hội nhân bản khác theo sự ủy nhiệm và phân công của Giám đốc Học viện; tẩm bổ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ khiến công tác truyền giáo, tạp chí – truyền thông, xuất bản…

hiện giờ Học viện đào tạo 29 chuyên ngành nghề bậc đại học, 13 chuyên ngành bậc cao học, 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Hàng niên học viện tuyển sinh gần 1800 sinh viên chính quy tập kếtsắp 2000 sinh viên chính quy ko tụ hội.

======>>>> Có phải bạn muốn tìm: http://lamdep24h.edu.vn/thi-truong-sach-do-tieu-dung-hoc-tap-truoc-nam-hoc-moi-dang-nhon-nhip/

Nguồn: Tổng hợp