Công bố hợp quy máy hàn điện

Việc công bố hợp quy máy hàn điện theo đúng quy định ban hành ra và việc công bố nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và tính mạng của người tiêu dùng.

chung-nhan-hop-quy-may-han-dien

Công bố hợp quy máy hàn điện

Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2011/BLĐTBXH là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện ban hành theo Thông tư số 20/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng BLĐTBXH.

Quy định bảo đảm an toàn máy hàn điện trong chế tạo, nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường: Nhà sản xuất máy hàn điện phải thực hiện đúng các yêu cầu ban ra. Đối tương thực hiện công bố đối với tất cả những đơn vị thực hiện kinh doanh sản xuất nhập khẩu hay cung cấp sản phẩm máy hàn điện trên thị trường nước ta.

Để được công bố sản phẩm thì trước hết máy hàn điện phải đáp ứng được các yêu cầu về quy định kỹ thuật được nêu rõ tại QCVN 3: 2011/BLĐTBXH. Về hồ sơ Công bố hợp quy máy hàn điện bạn cũng cần chuẩn bị tương tự hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm khác.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được lựa chọn Phương thức đánh giá 5 (Sản xuất trong nước) hoặc Phương thức đánh giá 7(Hàng nhập khẩu) theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Hi vọng giúp quý khách tìm thông tin nhanh và hiệu quả hơn để đáp ứng cho nhu cầu của chính các doanh nghiệp.